Operační program Doprava

Operační program Doprava » Změna výzev v rámci specifického cíle 2.2 OPD

Změna výzev v rámci specifického cíle 2.2 OPD

V návaznosti na doporučení Auditního orgánu MF ohledně problematiky střetu zájmů (dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) přistoupil Řídicí orgán k dílčímu upřesnění dokumentace výzvy u dvou aktuálně vyhlášených výzev (č. 70 a č. 78) v rámci specifického cíle 2.2Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti, a to pro program veřejné podpory Infrastruktura pro alternativní paliva. Konkrétně bylo upřesněno čestné prohlášení v dokumentu Specifické podmínky programu veřejné podpory Podpora infrastruktury pro alternativní paliva, kapitola 5.2.2 Čestné prohlášení a souhlasy žadatele, bod m).

Upravený dokument je zveřejněn na stránkách jednotlivých výzev: