Operační program Doprava

Operační program Doprava » Železniční projekty OPD2 zvýšily kapacitu tratí a podpořily rozvoj osobní dopravy

Železniční projekty OPD2 zvýšily kapacitu tratí a podpořily rozvoj osobní dopravy

Výsledky evaluace železničních projektů Operačního programu Doprava 2014–2020 (OPD2) a vyhodnocení zkušeností z OPD2. Evaluace byla v první části zaměřena na vyhodnocení dosažených výsledků především s ohledem na vývoj dílčích aspektů konkurenceschopnosti a využití železniční dopravy (jízdní doby v osobní dopravě, nabídka spojů, propustnost tratí, dopravní a přepravní výkon v osobní a nákladní dopravě a bezpečnost dopravy). Hodnocení bylo provedeno na 49 projektech dokončených do konce roku 2019.

Souhrnné výsledky za hodnocené projekty:

  • Navýšení propustnosti tratí o 14 %
  • Nárůst výkonů osobní i nákladní dopravy
  • TEN-T – nárůst počtu spojů v osobní i nákladní dopravě
  • Provozní náklady – snížení o 25 %

Konkrétní výsledky ve formě infografiky u vybraných projektů k zobrazení zde a ke stažení ve formátu pdf zde. Videoprezentace výsledků a dopadů hodnocených aspektů na železničních projektech podpořených z OPD2 ke spuštění zde.

Druhá část evaluace byla zaměřena na zhodnocení dosavadního pokroku v implementaci jednotlivých specifických cílů OPD2 a identifikování problémů a rizik ohrožujících úspěšnou přípravu a realizaci projektů. Součástí evaluace bylo rovněž posouzení kapacity pro přípravu a realizaci projektů městské drážní infrastruktury a oblasti podpory ITS ve městech. Na základě těchto zjištění poskytl evaluátor Řídicímu orgánu Operačního programu Doprava doporučení pro přípravu a implementaci Operačního programu Doprava 2021–2027 (viz Závěrečná zpráva).

Shrnutí výsledků pro odbornou veřejnost

Závěrečná zpráva, včetně manažerského shrnutí a příloh, je zveřejněna v sekci Studie a analýzy.

Infografika - železnice Plzeň