Operační program Doprava

Operační program Doprava » Za dva roky tramvají z Modřan do Libuše

Za dva roky tramvají z Modřan do Libuše

Hlavní město Praha dostane další novou tramvajovou trať. V pátek 1. dubna proběhlo zahájení významného městského projektu, a to tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš, jehož výstavba je prostřednictvím OP Doprava financována z 85 % z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Fondu soudržnosti. Cestující se po nové trati poprvé projedou na konci června 2023.

Úsek dlouhý 1,7 kilometru povede od tramvajové smyčky Levského až k budoucí stanici metra D, kde bude ukončen úvratí. Nová tramvajová trať Modřany – Libuš bude dvoukolejná a naváže na stávající obratiště Sídliště Modřany. Odtud bude pokračovat podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí, do které odbočí. Po Novodvorské ulici pak povede k budoucí stanici metra D Libuš, do úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova, kde bude ukončena dočasnou smyčkou. Po dokončení stavby se zastávka Pavlíkova přejmenuje na Libuš.

Dopravní podnik Praha na nové tramvajové trati vybuduje čtyři dvojice zastávek: Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a již zmiňovanou Libuš. Poslední dvě jmenované umožní cestujícím přestup na místní autobusové linky.

Stávající projekt počítá s vybudováním tramvajové smyčky u budoucí stanice metra D Libuš, nicméně Rada hl. m. Prahy loni rozhodla o dalším prodloužení tramvajové tratě o 1,8 km až k budoucí stanici metra D Nové Dvory. Toto další prodloužení se nyní projektuje. U stanice metra D Libuš proto vznikne pouze smyčka dočasná. 


TT - Modřany - Libuš

Foto: Petr Hejna