Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výstava Dopravní infrastruktura s fondy EU představí projekty Operačního programu Doprava na Václavském náměstí

Výstava Dopravní infrastruktura s fondy EU představí projekty Operačního programu Doprava na Václavském náměstí

Horní část pražského Václavského náměstí ožije od 1. do 19. května čtrnácti velkoformátovými fotografiemi, které představí široké veřejnosti v rámci oslav 15 let od vstupu České republiky do EU dvanáct projektů Operačního programu Doprava, jež byly spolufinancovány z evropských strukturálních a investičních fondů.

Česká republika letos slaví 15 let od vstupu do Evropské unie. Při této příležitosti připravil Operační program Doprava (OPD) pod názvem Dopravní infrastruktura s fondy EU fotografickou výstavu vybraných projektů spolufinancovaných z evropských fondů, která bude od 1. do 19. května volně přístupná široké veřejnosti v horní části Václavského náměstí v Praze.

Prostřednictvím OPD, jenž představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice (cca 4,56 mld. EUR v období 2014–2020 a asi 5,82 mld. EUR v období 2007–2013), bylo už podpořeno přes pět set třicet projektů. To představuje přes 903 km rekonstruovaných a modernizovaných železničních tratí v celé ČR, více než 298 km zcela nových a přes 161 km zmodernizovaných nebo rekonstruovaných silnic a dálnic. Tedy liniových staveb, které přispívají k ekonomickému rozvoji naší společnosti, v celkové délce přes 1 362 km.