Operační program Doprava

Operační program Doprava » Tři projekty podpořené z OPD získaly prestižní titul Železniční stavba roku 2020

Tři projekty podpořené z OPD získaly prestižní titul Železniční stavba roku 2020

Celkem 11 titulů Železniční stavba roku 2020 bylo koncem ledna uděleno v rámci prvního ročníku celorepublikové soutěže Železniční stavba roku 2020. Soutěž pořádala Správa železnic a jejím hlavním cílem bylo ocenit nejkvalitněji postavené železniční stavby za loňský rok.

Dětmarovice - Český TěšínNová soutěž pod garancí Správní rady Správy železnic a na základě hodnocení odborné komise v čele s generálním ředitelem Správy železnic si kladla za cíl vybrat nejkvalitněji realizované železniční stavby za uplynulé období, které vzhledem k náročnosti a termínu realizace vybraných železničních staveb mohlo zahrnovat i více stavebních sezón. V jednotlivých kategoriích byly oceněny železniční stavby realizované jak na páteřní síti, koridorech, tak i na regionálních a lokálních tratích. Důraz byl kladen především na jejich provozní, ekonomický a společenský přínos.

V jednotlivých kategoriích byly oceněny i projekty spolufinancované z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Doprava.

V kategorii Liniové stavby tak zvítězil projekt Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, se schváleným příspěvkem z EU ve výši 1 524 096 466,15 Kč. Oceněna zde byla rekonstrukce ocelového přemostění převádějícího železniční trať Český Těšín – Dětmarovice přes řeku Olši.

Pňovany - BezdružiceNejprestižnější ocenění – Cenu generálního ředitele Správy železnic – obdržel projekt Rekonstrukce mostu v km 1,429 Pňovany – Bezdružice se schváleným příspěvkem z EU ve výši 75 502 467,30 Kč. Tento projekt se v loňském roce dočkal i dalších významných ocenění, a to i mezinárodních. Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce mostu, která spočívala ve výměně ocelové konstrukce a sanaci kamenné spodní stavby. Vzhledem ke složitosti terénu, délce a výšce ocelové konstrukce nebylo možné využít klasické technologie výsunu či jeřábů. Pro její výměnu proto odborníci navrhli světově unikátní technologii, vyvinutou přímo pro tuto stavbu. Ta spočívala v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy.

GSM-RVítězem kategorie Bezpečná železnice se stala instalace technologie GSM-R na traťovém úseku z Berouna přes Plzeň do Chebu se schváleným příspěvkem EU ve výši 262 872 295,40 Kč. Šlo zde o moderní systém pro veškerou rádiovou komunikaci v drážním prostředí, který je nezbytnou podmínkou pro instalaci jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Důležitou roli sehrává při komunikaci mezi palubní a traťovou částí celého systému. Konkrétní oceněná stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem GSM-R v úseku Beroun – Plzeň o přibližně 60 kilometrů a v úseku Plzeň – Cheb – státní hranice s Německem o dalších 125 kilometrů.

Krátká představení oceněných projektů najdete v sekci Audio a video