Operační program Doprava

Operační program Doprava » Sobotní den strávený v historických prostorách Ministerstva dopravy

Sobotní den strávený v historických prostorách Ministerstva dopravy

Více než tisíc návštěvníků se v sobotu 17. listopadu 2018 již popáté v novodobé historii České republiky podívalo do areálu Ministerstva dopravy ČR na nábřeží Ludvíka Svobody. Hlavním tématem letošního Dne otevřených dveří byly drony, jejichž řízení si každý mohl vyzkoušet přímo uvnitř budovy.

Den otevřených dveří na Ministerstvu dopravy ČR 2018První zájemci přišli před budovu už v 9 hodin ráno. Po kontrole si mohli prohlédnout reprezentativní prostory ministerstva, pracovnu ministra, bývalý byt komunistického prezidenta Gustáva Husáka či protiatomový kryt, kde návštěvníky provedli členové historického spolku v dobových vojenských uniformách.

Pro letošní Den otevřených dveří, jenž se nesl v duchu oslav stého výročí vzniku republiky, byl připraven bohatý a zajímavý program. Kromě výstavy historických fotografií dokumentujících vývoj dopravy od roku 1918 do současnosti se mohli zájemci setkat s Jiřím Koldou, bývalým dlouholetým zaměstnancem Ministerstva dopravy, který byl v roce 1968 přímo v budově ministerstva postřelen sovětskými okupanty. Návštěvníci si dále mohli vyzkoušet otočný simulátor BESIP, který věrně napodobuje převrácení automobilu na střechu. České dráhy si opět připravily model kolejiště či prezentaci jízdního řádu na příští rok. Na nádvoří ministerstva si mohli zájemci prohlédnout asistenční vůz Ředitelství silnic a dálnic ČR, který pomáhá řidičům na dálnici, nebo malé plavidlo a skútr Státní plavební správy. Pro děti byly po celý den připraveny soutěže na téma bezpečnost silničního provozu.

Den otevřených dveří na Ministerstvu dopravy ČR 2018V Malém kolegiu, reprezentativních prostorách ministerstva, na návštěvníky čekali zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava, kteří si pro ně, spolu se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty, připravili prezentaci nejvýznamnějších projektů dopravní infrastruktury, které byly v České republice v posledních letech vybudovány s finanční podporou z evropských fondů. Návštěvníci zde získali základní informace o jednom z největších operačních programů v České republice, díky němuž je v letech 2014–2020 možné proinvestovat na rozvoj dopravní infrastruktury více než 144 mld. Kč. Každý si pak v případě zájmu mohl odnést informační materiály o projektech OPD a jako pozornost byly nabízeny drobné propagační předměty.  „Dopravní infrastrukturu vnímají mnozí z nás jako něco zcela všedního a samozřejmého. Proto jsem velmi rád, že v sobotu na Den otevřených dveří zavítalo více než tisíc lidí, kteří se chtěli blíže seznámit s dopravou v širokém kontextu a také s činností Operačního programu Doprava,“ řekl ředitel Odboru fondů EU Ing. Mgr. Marek Pastucha

Velmi nás potěšil zájem veřejnosti o činnost ministerstva a Operačního programu Doprava. Opět za rok se těšíme na další osobní setkání. Sledujte náš web, kde naleznete aktuální informace.


Fotografie ze Dne otevřených dveří