Operační program Doprava

Operační program Doprava » Slavnostní otevření modernizované trati Rokycany – Plzeň proběhne 11. prosince

Slavnostní otevření modernizované trati Rokycany – Plzeň proběhne 11. prosince

V úterý 11. prosince proběhne od 10.00 hod. v Industriálním parku Plzeň Ejpovice slavnostní ukončení druhé fáze modernizace trati Rokycany – Plzeň za účasti mimo jiné ministra dopravy Dana Ťoka nebo zástupce Evropské komise Marca Lemaître, generálního ředitele pro regionální politiku. Celkové náklady modernizace téměř 14kilometrového traťového úseku, jehož součástí je i nejdelší železniční tunel v Česku, dosáhly více než 6,7 mld. Kč bez DPH, přičemž příspěvek z evropského Fondu soudržnosti činí přes 3,5 mld. Kč.

Cílem projektu modernizace úseku mezi Rokycany a Plzní je především navýšení traťové rychlosti až na 160 km/h – v Ejpovickém tunelu výhledově až na 200 km/h –, zlepšení komfortu cestování, včetně snadnějšího a bezpečnějšího přístupu k vlakům, nebo zvýšení bezpečnosti prostřednictvím moderního zabezpečovacího zařízení. Modernizace se pyšní také jedním primátem, a to nejdelším železničním tunelem v České republice. Ejpovický tunel měří 4100 metrů.

Téměř čtrnáctikilometrový traťový úsek (přesně 14 147 m) Rokycany – Plzeň je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T) a leží na západní větvi III. Tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – st. hranice s Německem. Projekt plynule navazuje na již zmodernizovanou část Beroun – Rokycany.

„Cílem modernizace železničního koridoru Praha – Plzeň, jehož součástí je i nyní otevíraný úsek Rokycany – Plzeň, je dosáhnout jízdní doby pod jednu hodinu při jízdě z pražského hlavního nádraží na plzeňské hlavní nádraží. Železniční doprava se tím stane plně konkurenceschopnou automobilové a v mnoha ohledech ji překonává,“ říká Tomáš Čoček, 1. náměstek ministra dopravy.


Hlavní přínosy projektu


• Snížení přepravní doby až o 8 minut u klasických souprav a až 10 minut u souprav s naklápěcími skříněmi.
• Zlepšení bezpečnosti prostřednictvím moderního zabezpečovacího zařízení.
• Snadnější a bezpečnější přístup k vlakům.
• Zvýšení komfortu a kultury cestování.
• Zkvalitnění nádražních prostor.
• Snížení hladiny hluku z provozu vlaků díky bezstykovým kolejím nebo protihlukovým bariérám.