Operační program Doprava

Operační program Doprava » Silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov začíná sloužit veřejnosti

Silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov začíná sloužit veřejnosti

Ve čtvrtek 25. června v 11.00 dojde ke slavnostnímu zprovoznění stavby silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov, 2. stavba, která slouží jako západní obchvat části obce Bezděkov. Dojde tak k odvedení tranzitní dopravy mimo obec a snížení hluku a škodlivých exhalací.  Celkové náklady na projekt byly více než 214 milionů Kč, přičemž příspěvek EU přesáhl 166 milionů Kč.

Kliknutím na obrázek níže můžete zhlédnout videospot Ředitelství silnic a dálnic ČR k projektu Silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov, 2. stavba. 

Silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov