Operační program Doprava

Operační program Doprava » První část obchvatu Frýdku-Místku otevřena

První část obchvatu Frýdku-Místku otevřena

Ředitelství silnic a dálnic v pátek 2. září oficiálně zprovozňuje první část obchvatu Frýdku-Místku. Celkové náklady projektu, který patří mezi tzv. „velké projekty“ Operačního programu Doprava, jsou více než 2,2 mld. Kč, přičemž Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti (FS) přispěla částkou 1,19 mld. Kč.

Obchvat bude napojen na dálnici D48 směrem od Příboru a končit bude prozatím na okružní křižovatce Frýdlantská. V plném profilu bude zprovozněno také napojení dálnice D56 na nový obchvat. Dojde tím k odklonění tranzitní dopravy z města, a to v západojižním a severojižním směru, čímž výrazně vzroste bezpečnost i plynulost silničního provozu.

V rámci I. etapy obchvatu Frýdku-Místku byl v plném profilu zprovozněn také 2,2 km dlouhý úsek dálnice D56, jehož výstavba byla podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 740 milionů Kč, celkové náklady projektu pak byly 975 mil. Kč.

Jedná se o poslední chybějící část dálnice D56, která se tak stala šestou kompletně dokončenou dálnicí v ČR (společně s D2, D5, D8, D10 a D46).

Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Začíná u Bělotína, kde se odpojuje z dálnice D1 a propojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Dálnice D56 je naopak orientována severojižním směrem a spojuje Ostravu s atraktivní rekreační lokalitou v okolí vodní nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech a pohořím Beskydy obecně. 


Otevření obchvatu Frýdku-Místku

Obchvat Frýdek-Místek

Obchvat Frýdek-Místek