Operační program Doprava

Operační program Doprava » Projekty OPD2 zlepšily dopravní situaci v aglomeracích a zvýšily atraktivitu veřejné dopravy

Projekty OPD2 zlepšily dopravní situaci v aglomeracích a zvýšily atraktivitu veřejné dopravy

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici
Projekty OPD2 přinesly řadu pozitivních aspektů do fungování dopravy v aglomeracích. Mezi ty nejpodstatnější patří úspory času při využívání různých druhů dopravy, zlepšení dopravní situace v aglomeraci a zvýšení atraktivity veřejné dopravy.

Příklady výsledků hodnocených projektů ve vybraných aglomeracích:
  • Roční časová úspora ze všech hodnocených projektů téměř 15 mil. hodin cestovního času.
  • Prokazatelný přesun cestujících z individuální automobilové dopravy na nových trolejbusových tratích v Jihlavě a Hradci Králové. 
  • Nárůst cestujících v osobních a rychlíkových spojích na železniční trati Plzeň – Rokycany o více než 30%.
  • Projekty ITS posílily bezpečnost na silnicích v Olomoucké aglomeraci, Hradecko-pardubické  aglomeraci a  v Brněnské metropolitní oblasti.
Hodnocené projekty obecně přispívají k většímu využívání železnice a městské hromadné dopravy v aglomeracích. Dosahují toho jednak úsporou cestovního času cestujících, tak i snižováním bariér při nástupu a výstupu, zlepšováním přestupních vazeb a informačních systémů.

Přínosy projektů OPD u vybraných aglomerací formou letáku k zobrazení zde.

Na webových stránkách OPD2 v sekci Studie a analýzy je zveřejněna kompletní Závěrečná zpráva z „Hodnocení vlivu Operačního programu Doprava 2014–2020 na rozvoj vybraných aglomerací“, včetně Manažerského shrnutí, powerpointové prezentace pro odbornou veřejnost, letáků a tabulky závěrů a doporučení.
Hradecko-pardubická aglomerace

Hradecko-pardubická aglomerace