Operační program Doprava

Operační program Doprava » Projekty OPD zvyšují bezpečnost a plynulost dopravy

Projekty OPD zvyšují bezpečnost a plynulost dopravy

Výsledky evaluace vybraných projektů Operačního programu Doprava 2014 – 2020 (OPD2). Evaluace byla zaměřena na vyhodnocení dosažených výsledků především s ohledem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Máme pro Vás zajímavé výsledky a dobré zprávy (souhrnně za hodnocené projekty): 
  • Došlo ke snížení nehodovosti o 21 %
  • Snížení závažnosti nehod 
  • Průměrná rychlost – zvýšení o 35 % 
  • Celkový čas strávený na silnici - snížení o 36%
  • Došlo ke zvýšení plynulosti dopravy
Konkrétní výsledky v rámci jednotlivých projektů k zobrazení zde a ke stažení ve formátu pdf zde.
Shrnutí výsledků pro odbornou veřejnost. Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí je zveřejněna v sekci Studie a analýzy.  

Cílem evaluace bylo:
  • vyhodnotit naplňování cílů OPD2 v SC 3.1; 
  • dokumentovat výsledky a dopady intervencí SC 3.1; 
  • z tohoto vyhodnocení získat poznatky, které napomohou efektivnímu nastavení intervencí z OPD3 v novém programovém období.
Jednalo se o projekty: Silnice I/26 Staňkov, přeložka, Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko, Silnice I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov, Silnice I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa, Silnice I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1

Celkově došlo u hodnocených projektů ke zvýšení průměrných rychlostí jízdy o 35 %. Zároveň se čas  potřebný k průjezdu sledovaných úseků snížil o 36 %. Lze konstatovat, že realizací hodnocených projektů došlo ke zvýšení plynulosti dopravy.

Celkově poklesla u hodnocených projektů relativní nehodovost ( pravděpodobnost vzniku nehody) z hodnoty 1,13 na 0,89.

Výsledky evaluace výše uvedených projektů  dokládají, že intervence v rámci OPD2 jsou dobře naplánovány a že stanovené cíle jsou průběžně plněny. Získané poznatky budou rovněž využity k efektivnímu nastavení podpory z OPD3.