Operační program Doprava

Operační program Doprava » Podpora nových železničních vozidel pro Jihomoravský kraj je schválena

Podpora nových železničních vozidel pro Jihomoravský kraj je schválena

Řídicí orgán OPD dne 18. 12. 2019 vydal Schvalovací protokol na projekt „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“. Schvalovací protokol Ministerstva dopravy vychází z Rozhodnutí Evropské komise, která v minulém týdnu možnost financování tohoto projektu potvrdila.  Celková výše podpory z EU v rámci OPD na tento projekt představuje částku 5,483 miliardy Kč.

Konkrétně bude podpořeno pořízení celkem 36 kusů nových železničních jednotek pro regionální osobní dopravu v rámci Jihomoravského kraje. Tato vozidla budou zajišťovat výkony na linkách S2 a S3 v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Cílem projektu je především zvýšení kvality a spolehlivosti služeb osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby a posílení konkurenceschopnosti železniční dopravy vůči individuální automobilové dopravě. Projekt umožní ucelenou obnovu vozidel na páteřních železničních linkách a posílí tím atraktivitu IDS JMK v území s největší poptávkou po dopravních službách. Díky projektu také dojde k zásadnímu zlepšení možnosti přístupu k veřejné osobní dopravě u osob s omezenou schopností pohybu a orientace.