Operační program Doprava

Operační program Doprava » Po dálnici D11 nyní z Prahy až do Jaroměře

Po dálnici D11 nyní z Prahy až do Jaroměře

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dva úseky dálnice D11 mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří, jejichž výstavba byla podpořena v rámci Operačního programu Doprava z evropských strukturálních fondů částkou více než 1,1 mld. Kč. Nové dálniční úseky odvedou veškerou tranzitní dopravu z kapacitně již nedostačujících silnic I/11, I/33 a I/37. Díky tomu dojde v okolních obcích k poklesu hlukové zátěže, imisí z dopravy a výrazně se sníží také riziko dopravních nehod.

„Dnešní zprovoznění více než 22 kilometrů dálnice D11 je výrazným posunem pro dokončení důležitého dálničního spojení České republiky s Polskem u obce Královec, kde se naše D11 napojí na polskou rychlostní silnici S3. Zásadní přínos má dálnice samozřejmě také pro obyvatele všech okolních měst a obcí, kteří se mohou těšit na výrazný pokles dopravní zátěže. Důležité je nyní dálnici D11 dostavět až na hranice. V intenzivní přípravě jsou proto i zbývající dva úseky. Na stavbu mezi Trutnovem a státní hranicí již probíhají výkupy pozemků, se zahájením výstavby počítáme v roce 2023. Na úsek mezi Jaroměří a Trutnovem jsme aktuálně získali územní rozhodnutí a chystáme se tedy zahájit majetkoprávní přípravu,“ uvedl při zprovoznění nových staveb generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V rámci výstavby obou dálničních úseků, které byly podpořeny v rámci Operačního programu Doprava z evropských strukturálních fondů částkou přes 1,1 mld. Kč (celkové náklady projektu byly více než 2,8 mld. Kč), bylo vybudováno 28 mostů, 4 mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn o celkové délce téměř 8 kilometrů.

Dálnice D11 je součástí české páteřní sítě, která propojuje naše hlavní město s Hradcem Králové a do budoucna i s Polskem. Její význam je však i celoevropský. Dle mezinárodní dohody totiž náleží k evropskému dopravnímu koridoru Paříž – Moskva, který spojuje západní a východní Evropu.