Operační program Doprava

Operační program Doprava » Obchvat Karviné se otevřel řidičům

Obchvat Karviné se otevřel řidičům

Otevření obchvatu Karviné
V pondělí 17. července 2023 se krátce před polednem řidičům otevřel téměř tříkilometrový obchvat Karviné. Přeložka silnice I/67, která se stavěla tři roky, uleví centru padesátitisícového města, odkud odvede tranzitní dopravu. Stavba je podpořena z Operačního programu Doprava prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 1,091 miliardy korun.  

„Tak jako v mnoha jiných městech se o obchvatu Karviné mluvilo desítky let,“ upozorňuje ministr dopravy Martin Kupka a doplňuje: „Obchvaty měst jsou důležité jak z pohledu zklidnění a zrychlení dopravy, tak s ohledem na zlepšení životního prostředí. Obchvat Karviné obě tato kritéria bohatě splňuje. Řidiči se vyhnou centru a ještě si o jeden kilometr zkrátí cestu, životní prostředí ve městě se výrazně zlepší.“ Rekordní výstavba obchvatem Karviné přitom podle ministra Kupky zdaleka nekončí: „Ve výběrovém řízení se už nyní nachází dalších 86,8 km dálnic a silnic I. třídy.“ 
 
„Nový obchvat uleví stávajícímu průtahu městem Karviná, kde projíždí každý den téměř 17 tisíc vozidel. Díky významnému poklesu tranzitní dopravy se ve městě sníží hluková zátěž a dojde ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Řidičům se zásadním způsobem zlepší komfort jízdy, neboť doprava již nebude ovlivňována křižovatkami, semafory a pohybem pěších,“ doplnil představení nového obchvatu generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.
 
Trasa obchvatu z velké části probíhá územím, které již bylo narušeno předchozí těžbou. Součástí stavby byl i třípólový ocelový most přes Olši o délce 180 metrů, podchod pro pěší u mostu Sokolovských hrdinů a kilometr protihlukových stěn.

Info leták k projektu Silnice I/67 Karviná - obchvat.

Otevření obchvatu KarvinéOtevření obchvatu KarvinéOtevření obchvatu Karviné