Operační program Doprava

Operační program Doprava » Obchvat Chýnova je hotov. Evropský fond pro regionální rozvoj na něj přispěl částkou 295 milionů korun

Obchvat Chýnova je hotov. Evropský fond pro regionální rozvoj na něj přispěl částkou 295 milionů korun

V pondělí 10. října Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 3,5kilometrový obchvat jihočeského Chýnova, kterým procházela vytížená tranzitní trasa spojující Plzeň, Tábor a Pelhřimov. Obchvat je součástí silnice I/19 a jeho výstavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou 295,9 milionu korun. Otevření obchvatu podstatně sníží úroveň hluku a škodlivých exhalací z tranzitní dopravy, zvýší plynulost a bezpečnost provozu.

Chýnov obchvat