Operační program Doprava

Operační program Doprava » Na stavbě dálnice D7 u Chlumčan probíhá pokládka asfaltu a dokončuje se těžba v zářezu

Na stavbě dálnice D7 u Chlumčan probíhá pokládka asfaltu a dokončuje se těžba v zářezu

D7 Chlumčany, zkapacitnění
Na stavbě projektu D7 Chlumčany, zkapacitnění, který je podpořen z OP Doprava prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 891 mil. Kč., probíhají práce v celé délce trasy. Na začátku úseku ve směru od Prahy nyní probíhá pokládka asfaltových vrstev a napojení na stávající dálniční úsek. Do 30. června je zde proto na dálnici D7 od Panenského Týnce k Sulci obousměrný provoz v režimu 1+1 veden v jízdním pásu ve směru na Chomutov. 

Na dalších úsecích probíhá např. pokládka konstrukčních vrstev, ohumusování, finální dotěžování v zářezu, drcení materiálu ze zářezu a zarovnávání svahu. Stavební práce kontinuálně probíhají na všech mostních objektech, přičemž na největším z nich, kterým je most přes Smolnický potok o délce 180 m, se nyní pracuje na bednění a vázání výztuže.

Na stavbě 4,5 km dlouhé trasy pracuje přibližně 200 pracovníků a pohybuje se zde až 80 kusů techniky. Zprovoznění dálnice v částečném profilu s předpokládanou cenou 1,7 mld. Kč bez DPH je naplánováno na konec tohoto roku, kompletní stavební práce budou ukončeny v srpnu 2024.
D7 Chlumčany, zkapacitněníD7 Chlumčany, zkapacitněníD7 Chlumčany, zkapacitněníD7 Chlumčany, zkapacitnění
Foto: ŘSD, květen 2023