Operační program Doprava

Operační program Doprava » Na novém úseku D7 u Chlumčan probíhá intenzivní výstavba

Na novém úseku D7 u Chlumčan probíhá intenzivní výstavba

Na stavbě nového dálničního úseku D7 u Chlumčan, který byl podpořen z OP Doprava prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 891 mil. Kč, probíhají stavební práce po celé délce trasy. Projekt je součástí dostavby dálnice D7 v úseku mezi Slaným a Postoloprty a plánuje se uvést do provozu v roce 2024.

Aktuálně probíhá na hlavní trase o délce 4,448 km, která byla zahájena na konci února minulého roku, ukládání materiálu do násypu, pokládka hlavní trasy kanalizace a odbočky na uliční vpusti. V místě retenčních nádrží na úrovni čerpací stanice Robin Oil se budují sdružené funkční objekty. V zářezu pak pokračuje kontinuální těžba a drcení materiálu.

Intenzivně se také pracuje na všech sedmi mostních objektech, které se na budovaném úseku nacházejí. Na mostě přes Smolnický potok probíhá betonáž pilířů a začíná stavba podskruží. Na mostě přes železniční trať se betonují opěry a pilíře levého mostu. Na mostě přes Cítolibský potok probíhají betonáže prefa částí nového mostu a jejich následná montáž. Na mostě přes silnici do Smolnice se realizují dříky mostu. 

Foto: Ředitelství silnic a dálnic
D7 ChlumčanyD7 ChlumčanyD7 Chlumčany