Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu městské drážní dopravy v Mariánských Lázních

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu městské drážní dopravy v Mariánských Lázních

Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje dodatečnou výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.4 OPD (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci). Tato výzva je určena výhradně pro město Mariánské Lázně a je zaměřena na podporu výstavby a modernizace infrastruktury městské dopravy na drážním principu (tj. v případě Mariánských Lázní na infrastrukturu pro trolejbusy). V této výzvě bude k dispozici alokace ve výši 45 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Podpora je možná až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Vyhlašovaná výzva je průběžná a nesoutěžní a bude u ní využit tzv. dvoukolový model hodnocení. Výzva bude otevřena až do 28. 2. 2020, přičemž předběžné žádosti o podporu budou muset být předloženy nejpozději do 31. 10. 2019. Fyzická realizace projektů pak bude muset být dokončena nejpozději do 31. 12. 2022.

V rámci informačního systému ISKP14+ bude výzva žadatelům zpřístupněna od 11. 9. 2019. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu příslušné výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev:

Výzva č. 79 navazuje na 11 samostatných výzev pro jednotlivé aglomerace ITI a IPRÚ, které byly vyhlášeny již v minulém roce – vice informací zde. Mariánské Lázně jsou jediným městem v ČR, které provozuje MHD na drážním principu a které nespadá pod žádný z integrovaných nástrojů ITI či IPRÚ. Město Mariánské Lázně zároveň v proběhu roku 2019 prokázalo Řídicímu orgánu OPD, že má relevantní absorpční kapacitu v rámci infrastruktury drážní dopravy. Alokace výzvy ve výši 45 mil. Kč odpovídá prostředkům, které byly původně rezervovány pro IPRÚ Karlovy Vary. V rámci tohoto IPRÚ nyní neexistuje žádná relevantní absorpční kapacita pro SC 1.4 OPD, což bylo potvrzeno i dopisem karlovarské primátorky. Řídicí orgán OPD tedy přistoupil k vyhlášení výzvy č. 79, která nezpochybnitelně respektuje územní aspekty a prostředky původně určené pro IPRÚ Karlovy Vary alespoň zůstávají v Karlovarském kraji, tedy v jednom ze strukturálně postižených regionů.