Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy připravilo další výzvu OPD na podporu výstavby doplňkové sítě dobíjecích stanic

Ministerstvo dopravy připravilo další výzvu OPD na podporu výstavby doplňkové sítě dobíjecích stanic

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu  dobíjecích stanic pro elektromobily. Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků až 60 milionů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Dne 31. 8. 2020 vyhlašuje Ministerstvo dopravy pátou výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. doplňkové sítě  dobíjecích stanic. Žádosti je možné předkládat do 30. listopadu 2020.

Novinkou v této výzvě je možnost zařazení do projektů i dobíjecích stanic, které jsou kromě běžného dobíjecího bodu o výkonu do 22 kW vybaveny i rychlodobíjecím bodem s výkonem vyšším než 22 kW. Zároveň je stanoven limit uznatelných nákladů na instalaci jedné dobíjecí stanice na částku 300 000,-Kč.

O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří prokazatelně provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování běžných dobíjecích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Hodnotícími kritérii jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu.

Na základě již schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu bude podpořena instalace 777 dobíjecích stanic. Cílem výzev OPD zaměřených na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic je dosažení min. 800 dobíjecích stanic do konce roku 2023.

Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun

Bližší informace o podmínkách podpory v rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 84, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD zde.

Tato výzva na podporu rozvoje doplňkové sítě  dobíjecích stanic pro elektromobily navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a CNG, LNG plnicích stanic. Více na webu OPD.cz.