Operační program Doprava

Operační program Doprava » Jihlava má novou trolejbusovou linku

Jihlava má novou trolejbusovou linku

V úterý 31. ledna 2023 byla v Jihlavě slavnostně zprovozněna nová trolejbusová trať na Bedřichov a do průmyslové zóny. Výstavba tohoto projektu byla podpořena Operačním programem Doprava, a to prostřednictvím Fondu soudržnosti částkou přes 98 milionů korun

Po nové trati mohou cestující jezdit od 1. února, kdy začaly platit nové jízdní řády. Výstavba nového trolejového vedení umožnila nahrazení autobusových linek za linky trolejbusové a napojení lokality Bedřichov a průmyslové zóny na stávající trolejbusovou infrastrukturu, čímž v Jihlavě došlo k navýšení podílu ekologické veřejné dopravy na celkovém objemu přepravních výkonů MHD.

Při stavbě nové trolejbusové trasy bylo potřeba 24 kilometrů drátů a 290 sloupů trakčního vedení. Jedná se tak o zcela výjimečný počin, protože se po více než dvaceti letech podařilo v Jihlavě jako jediném městě v ČR zrealizovat takto dlouhou trolejbusovou trať. 
Jihlava - nová trolejbusová linka