Operační program Doprava

Operační program Doprava » EK schválila železniční projekt Sudoměřice – Votice

EK schválila železniční projekt Sudoměřice – Votice

11. 1. 2021- Evropská komise formálně dokončila schvalovací proces dalšího tzv. velkého projektu v rámci Operačního programu Doprava. Jedná se o železniční projekt “Modernizace trati Sudoměřice Votice“ předložený žadatelem Správa železnic, s.o. Souhrnný schválený příspěvek EU z Fondu soudržnosti pro tento projekt je 163,6 mil. EUR (3,966 mld. Kč).

Železniční projekt Sudoměřice - VoticeDnešním schválením došlo k úspěšnému završení náročného schvalovacího procesu a také k potvrzení předchozího předběžného schválení ze strany Ministerstva dopravy a iniciativy JASPERS (předstupeň před schvalováním ze strany EK).

Cílem projektu Modernizace trati Sudoměřice – Votice je komplexní modernizace a rekonstrukce všech součástí železniční trati a s tím spojené výrazné zkrácení jízdních dob díky zkrácení úseku, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení výkonnosti, životnosti a pohodlí nové dvojkolejné trati spolu se zvýšením bezpečnosti železničního provozu a uvedením železniční trati do stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům (TSI). 

Stavba reprezentuje cca 17km úsek trati. Součástí stavby je nová stanice Červený Újezd a dále rekonstrukce zastávek Mezno a Červený Újezd zastávka, spolu s novými zastávkami Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky. V rámci stavby budou realizovány dva nové dvojkolejné tunely. Tunel Mezno délky 840 m a tunel Deboreč délky 660 m. Stavba dále řeší výstavbu 20 nových železničních mostů, 11 propustků a 7 nových silničních mostů. Realizace projektu byla zahájena již 1.5.2018 a měla by být dokončena v roce 2022.

Bližší informace o vlastní stavbě jsou k dispozici na speciálním webu zhotovitele projektu.


Sudoměřice - Votice