Operační program Doprava

Operační program Doprava » Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty s účastí OPD

Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty s účastí OPD

Operační program Doprava se ve středu 21. září zúčastnil Dne dopravní výchovy pro chodce a cyklisty v Muzeu Policie ČR, který se koná každoročně v rámci projektu Evropský týden mobility. Tato kulturně výchovná akce zaměřená na žáky prvního stupně základních a mateřských škol prověřuje a rozšiřuje znalosti dětí v oblasti bezpečnosti provozu.

V rámci akce byla připravena různá stanoviště s úkoly, např. jízda po dětském dopravním hřišti za dozoru Městské policie Praha, jízda zručnosti pro malé cyklisty, ukázky možných zranění při cyklistice s odborným komentářem pracovníků Českého červeného kříže a také poznávání vlajek evropských států na stanovišti OPD.

Příjemné počasí, nadšení dětí pro plnění úkolů a jejich radost z obdržených odměn opět potěšily všechny, kteří se podíleli na organizování akce: Technická správa komunikací a.s., oddělení dopravních analýz a DI koordinace, Městská policie Praha, Muzeum Policie ČR, Český červený kříž a Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU.

Děkujeme za možnost zúčastnit se Dne dopravní výchovy a těšíme se na setkání opět za rok.

Den dopravní výchovy pro cyklisty a chodce 2022