Operační program Doprava

Operační program Doprava » Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty opět s účastí OPD

Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty opět s účastí OPD

Operační program Doprava se v úterý 19. září opět po roce zúčastnil Dne dopravní výchovy pro chodce a cyklisty v Muzeu Policie ČR, který se koná každoročně v rámci projektu Evropský týden mobility. Tato již tradiční kulturně výchovná akce zaměřená na žáky prvního stupně základních a mateřských škol prověřuje a rozšiřuje znalosti dětí v oblasti bezpečnosti provozu.

V rámci akce byla připravena stanoviště s dovednostními úkoly, např. jízda po dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti, poskytnutí první pomoci s odborným komentářem pracovníků Českého červeného kříže a také poznávání dopravních značek nebo vlajek evropských států.

Děkujeme za možnost zúčastnit se Dne dopravní výchovy a těšíme se na setkání opět za rok.
Den dopravní vycgovy 2023Den dopravní vycgovy 2023Den dopravní vycgovy 2023Den dopravní vycgovy 2023Den dopravní vycgovy 2023

Foto: OPD