Operační program Doprava

Operační program Doprava » Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice a přeložka silnice I/58 Příbor – Skotnice začínají sloužit veřejnosti

Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice a přeložka silnice I/58 Příbor – Skotnice začínají sloužit veřejnosti

V úterý 15. prosince proběhne slavnostní otevření dvou významných silničních projektů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o 11,5 km dlouhý úsek dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice a přeložku silnice I/58 Příbor – Skotnice v celkové délce 2,967 km. 

Nový úsek dálnice D48 přispěje k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Projekt byl prostřednictvím Fondu soudržnosti podpořen Evropskou unií, a to částkou 1,465 mld. Kč. Celkové náklady přesáhly 2,882 mld. Kč.

Přeložka silnice I/58, která svými parametry spadá do kategorie S 11,5/80,  je vedena ve zcela nové trase západně od obce Skotnice. Odvádí tranzitní dopravu mimo zástavbu obce, čímž přispívá nejen ke zlepšení životního prostředí obyvatel – zejména snížením hluku a škodlivých exhalací  z výfukových plynů –, ale především zlepšuje bezpečnost a plynulost dopravy. Projekt byl prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj podpořen Evropskou unií, a to částkou 498 mil. Kč. Celkové náklady přesáhly 687 mil. Kč.