Operační program Doprava

Operační program Doprava » Dálnice D35 je o třináct kilometrů delší

Dálnice D35 je o třináct kilometrů delší

Ředitelství silnic a dálnic (ŘDS) ve středu 15. prosince otevřelo téměř 13 kilometrů dlouhý úsek dálnice D35 Časy–Opatovice na Pardubicku. Úsek je napojený na dálnici D11. Návazná třiadvacetikilometrová část dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře se motoristům otevře v pátek 17. prosince.

Nově zprovozněná část dálnice je dlouhá 12,6 kilometru. Zahrnuje více než kilometrovou estakádu přes záplavové území Labe. Kromě mostů jsou její součástí dvě mimoúrovňové křižovatky Rokytno a Časy, na trase jsou i čtyři okružní křižovatky. Úsek umožní sjet ve směru od Prahy z dálnice D11 do Opatovic a pokračovat dál na Moravu, aniž by řidič museli zajíždět do Hradce Králové nebo do Pardubic. U Časů sjedou na novou přeložku I/36, odkud se dostanou do Holic, kde se napojí na stávající státovku I/35. I tento krátký úsek dálnice by tak mohl ulevit od těžké tranzitní dopravy oběma krajským městům.

Nově otevřený úsek je jeden z řady, který nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35. Dálnice se má postupně stát alternativou pro D1. „Úseky dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí tvoří její páteřní část, neboť po celkovém dokončení zde bude D35 společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1. Současná silnice I/35 již také vzhledem k vysokým dopravním intenzitám nesplňuje požadavky na bezpečnou a plynulou dopravu a každý nový úsek D35 tedy výrazně přispěje k zlepšení této situace,“ řekl při otevření generální ředitel Radek Mátl.

Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou přes 210 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR. D35 je také v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. 80 % uznatelných nákladů stavby Opatovice nad Labem – Časy pokryje dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava, a to z Fondu soudržnosti. 


Slavnostní otevření D35 Opatovice - Časy