Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Aktualizace harmonogramu výzev OPD

V návaznosti na jednání Monitorovacího výboru OPD dne 29. 11. 2019 zveřejnil Řídicí orgán OPD aktualizaci harmonogramu výzev, která byla Monitorovacím výborem projednána. V této poslední verzi harmonogramu jsou doplněny dvě nové výzvy. Jedná se konkrétně o novou výzvu č. 81, která je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic, a výzvu č. 82, která je zaměřena na podporu doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily. Dále jsou v harmonogramu upřesněny některé údaje u již dříve uvedených výzev. Došlo pouze k dílčímu posunu plánovaných termínů vyhlášení u výzev č. 15, 35, 72 a 76. Důvodem posunů je zejména stále probíhající projednávání připravované dokumentace jednotlivých výzev.

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde.