Operační program Doprava

Loga

21.1.2016
Logolink ZS OPD 2014-2020 (8,84 MB)
Horizontální logo ZS OPD 2014-2020 včetně loga EU
13.1.2016
Logolink ŘO OPD 2014-2020 (1,77 MB)
Horizontální logo ŘO OPD 2014-2020 včetně loga EU
13.1.2016
Logo ZS (7,95 MB)
Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (s výjimkou projektů, u kterých bude použito základní logo SFDI – viz Manuál pro užití loga SFDI).

Logo SFDI OPD 2014-2020 je v průběhu aktuálně probíhajícího programového období EU zastřešujícím vizuálním prvkem pro infrastrukturní projekty a akce financované a spolufinancované z prostředků SFDI.
13.1.2016
Logo ŘO (1,84 MB)
Logo Řídícího orgánu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty, které NEJSOU financované či spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
13.1.2016
Logo EU + ESIF (16,04 MB)
Evropské strukturální a investiční fondy