Operační program Doprava

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000099
Přesné místo realizace
Brno-venkov, Žďár nad Sázavou
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
10.7.2017
Datum ukončení
9.8.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 937 556 344,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 198 866 252,54 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 506 870 604,00 Kč

Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati č.250 Brno - Havlíčkův Brod v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, současná traťová rychlost je 100 km/h. V řešeném traťovém úseku se nachází zastávka Níhov, která bude rovněž předmětem rekonstrukce. Obsahem stavby je rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostů, tunelů a technologických zařízení s cílem zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti železničního provozu.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů