Operační program Doprava

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000085
Přesné místo realizace
Brno-venkov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
9.1.2017
Datum ukončení
31.10.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
885 494 511,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
563 626 463,62 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
680 441 208,00 Kč

Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zlepšení jízdního komfortu se zkrácením jízdních dob a rekonstrukce železniční stanice pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících rekonstrukcí  nástupišť pro bezbariérový přístup, vybudováním informačního systému a zvýšení bezpečnosti novým staničním zabezpečovacím zařízením.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů