Operační program Doprava

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000100
Přesné místo realizace
Havlíčkův Brod
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
21.3.2017
Datum ukončení
21.11.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
29.11.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
872 260 168,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
563 885 289,97 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
682 083 548,00 Kč

Řešený mezistaniční úsek Havlíčkův Brod - Okrouhlice leží na celostátní trati označené jako trať č. 324 Brno hl. n - Kutná Hora hl. n. Jedná se o dvojkolejnou elektrifikovanou trať se smíšenou osobní i nákladní dopravou. Předmětem stavby je zvýšení rychlosti rekonstrukce zastávky Havlíčkův Brod-Perknov.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů