Operační program Doprava

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000076
Přesné místo realizace
Havlíčkův Brod, Kutná Hora
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
21.6.2016
Datum ukončení
28.8.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 042 301 745,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
694 298 120,73 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
834 257 296,00 Kč

Traťový úsek Golčův Jeníkov - Čáslav, který je předmětem projektu, je součástí dráhy celostátní, leží na trati zařazené do Evropského železničního systému TEN-T s charakterem mimokoridorová trať hlavních tahů celostátní dráhy. Většina prvků žel. tratě je na hranici fyzické a morální životnosti nebo i za ní. Provozuschopnost železniční tratě se daří udržovat jen za cenu vysokých nákladů. Realizací investiční akce bude železniční trať uvedena do normového stavu.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů