Operační program Doprava

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno - Slatina - Blažovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000117
Přesné místo realizace
Brno-město, Brno-venkov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
14.2.2018
Datum ukončení
30.7.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.11.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
879 341 481,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
554 990 827,17 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
666 323 487,00 Kč

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati ve stávajícím tělese dráhy. Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati Blažovice - Brno hl.n. č. 318A (dle TTP), č. 340 (dle KJŘ) v úseku Šlapanice - Brno-Slatina. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, 50 Hz. Současná traťová rychlost v úseku stavby je 80 km/h (Brno-Slatina [ZV] od km 7,004 do km 15,587 [ZV] Blažovice), zábrzdná vzdálenost je 700 m, traťová třída zatížení je C3.Zpět na seznam projektů