Operační program Doprava

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000028
Přesné místo realizace
Světec
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
16.11.2015
Datum ukončení
20.8.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
439 311 490,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
263 793 172,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
310 344 909,00 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice Světec, její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vysokého napětí (vn) a nízkého napětí (nn), včetně připojení na trakční vedení.Zpět na seznam projektů