Operační program Doprava

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000008
Přesné místo realizace
Středočeský kraj
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.12.2015
Datum ukončení
25.11.2016
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
29.9.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
237 528 611,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
125 391 130,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
147 518 977,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba nové trakční napájecí stanice (TNS) systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 15,6 MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA, včetně navazujících rozvodů vn a nn a připojení na trakční vedení. Pro potřeby dálkového dozoru a řízení z elektrodispečinku Praha bude instalována dálková řídící technika a sdělovací zařízení. V rámci projektu bude zřízena i spínací stanice 3kV DC v žst. Poříčany pro zlepšení provozních stavů napájení trakčního vedení a zvýšení propustnosti 1. TŽK.Zpět na seznam projektů