Operační program Doprava

Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000427
Přesné místo realizace
Rostoklaty
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
21.4.2020
Datum ukončení
21.10.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.3.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
569 111 070,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
339 474 666,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
399 381 960,00 Kč

Trakční napájecí stanice (TNS) Rostoklaty se nachází v km 382,1 - 381,9 trati Praha - Český Brod - Kolín. Slouží jako důležitý napájecí bod pro napájení uvedené železniční tratě proti TNS Běchovice a Pečky stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 3 kV. Vzhledem k její technologické a morální zastaralosti je účelem projektu komplexní modernizace TNS s použitím současných technologií zvyšujících spolehlivost, bezpečnost a hospodárnost provozu. Zpět na seznam projektů