Operační program Doprava

Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000131
Přesné místo realizace
Horní Cerekev
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
18.4.2018
Datum ukončení
30.9.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.5.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
370 587 837,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
236 335 561,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
278 041 837,00 Kč
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NETVýpis detailu projektu do pdfVíce informací o projektu

Stavba je zařazena jako akce na modernizaci trakční napájecí stanice (TNS) Horní Cerekev pro splnění rostoucích požadavků na parametry požadované pro energetické napájení železničních tratí. Stavba se nachází v žst. Horní Cerekev na jednokolejné trati č. 225 Veselí nad Lužnicí - Jihlava elektrizované střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz, z níž odbočuje jednokolejná trať č. 224 Horní Cerkev - Tábor provozovaná nezávislou trakcí. Traťová rychlost je 70 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m.Zpět na seznam projektů