Operační program Doprava

Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000131
Přesné místo realizace
Horní Cerekev
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
18.4.2018
Datum ukončení
30.9.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.5.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
370 587 837,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
236 335 561,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
278 041 837,00 Kč

Stavba je zařazena jako akce na modernizaci trakční napájecí stanice (TNS) Horní Cerekev pro splnění rostoucích požadavků na parametry požadované pro energetické napájení železničních tratí. Stavba se nachází v žst. Horní Cerekev na jednokolejné trati č. 225 Veselí nad Lužnicí - Jihlava elektrizované střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz, z níž odbočuje jednokolejná trať č. 224 Horní Cerkev - Tábor provozovaná nezávislou trakcí. Traťová rychlost je 70 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m.Zpět na seznam projektů