Operační program Doprava

Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000386
Přesné místo realizace
Prosenice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
15.1.2020
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.11.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
264 375 737,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
167 040 108,75 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
196 517 775,00 Kč

Stavba "Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice" je liniovou dopravní stavbou, jejíž základním cílem je výměna výhybek v jedné kolejové spojce za výhybky "štíhlejší " podle současných potřeb správce železniční dopravní cesty. Železniční stanice Prosenice leží v km 191,376 dvoukolejné elektrizované trati Bohumín - Přerov a současně leží na II. tranzitním koridoru (Vídeň -) Břeclav - Petrovice u Karviné (- Varšava).Zpět na seznam projektů