Operační program Doprava

Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000254
Přesné místo realizace
Ostrava
Příjemce
Statutární město Ostrava
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.12.2021
Datum ukončení
31.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.12.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
187 119 294,45 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
134 321 108,75 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
158 024 833,83 Kč

Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě. Podstatou projektu je modernizace, dodávka, instalace a zprovoznění nových součástí dopravně-komunikační infrastruktury v rámci dopravní sítě statutárního města Ostravy. Zpět na seznam projektů