Operační program Doprava

Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000045
Přesné místo realizace
Mladá Boleslav, Nymburk
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
14.10.2015
Datum ukončení
3.11.2016
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 144 540 846,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
729 440 278,84 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
907 438 970,00 Kč

Železniční trať Nymburk - Mladá Boleslav hl.n. (číslo trati 071, dle číslování jízdních řádů) je součástí celostátní dráhy a slouží osobní i nákladní železniční dopravě. Cílem stavby bylo zvýšení kapacity jedné z nejvíce zatížených jednokolejných tratí na území ČR. Hlavním smyslem stavby bylo reagovat především na zvýšenou poptávku po přepravách automobilů, která ve stávajícím  rozsahu trať z hlediska propustnosti výrazně zatěžovala.Zpět na seznam projektů