Operační program Doprava

Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000453
Přesné místo realizace
Říkovice, Nedakonice
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Zlínský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
4.7.2020
Datum ukončení
31.5.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
13.7.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 838 212 726,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 527 848 729,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 797 469 094,00 Kč

Stavba se nachází na dvoukolejné celostátní trati č. 330 (dle KJŘ), resp. č. 305F a 316A (dle TTP) Přerov - Břeclav. Trať je v úseku Přerov - Nedakonice elektrizována stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV, v úseku Nedakonice - Břeclav střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Traťová rychlost je 160 km/h, zábrzdná vzdálenost 1000 m. Projekt řeší přechod na jednotnou napájecí soustavu 25kV, 50Hz AC a zajišťuje splnění připojovacích podmínek distribuční soustavy.     Zpět na seznam projektů