Operační program Doprava

Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000444
Přesné místo realizace
Olomouc, Žižkovo náměstí
Příjemce
Statutární město Olomouc
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.5.2021
Datum ukončení
30.11.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.8.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
15 496 822,75 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
10 150 038,17 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
11 941 221,38 Kč

Projekt řeší úpravu signalizačního a světelného zařízení koordinovaného tahu na ulici Husova směrem k Žižkovu náměstí v Olomouci. Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, které zvýší plynulost a bezpečnost provozu na silniční síti, zefektivní řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, sníží dopravní přetížení a sníží negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí. Zpět na seznam projektů