Operační program Doprava

Výstavba žst. Markvartice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000051
Přesné místo realizace
Děčín
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
12.4.2016
Datum ukončení
25.2.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.4.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
264 891 830,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
176 113 449,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
207 192 293,00 Kč

Stavba "Výstavba žst. Markvartice" se nachází na jednokolejné neelektrizované celostátní trati traťový úsek 0861 Děčín (mimo) - Jedlová (mimo) (vč. Děčín východní nádraží), definiční úsek 05 Benešov nad Ploučnicí -Markvartice, definiční úsek 07 Markvartice - Veselé pod Rabštejnem, definiční úsek 09 Veselé pod Rabštejnem - Česká Kamenice. Traťová rychlost je V = 70 km/h s místními omezeními.Zpět na seznam projektů