Operační program Doprava

Výstavba zastávky Havířov nemocnice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000096
Přesné místo realizace
Karviná
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2017
Datum ukončení
28.2.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
72 535 634,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
45 273 658,80 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
53 263 128,00 Kč

Účelem stavby je vybudování nové železniční zastávky Havířov nemocnice včetně přístupových komunikací na dvoukolejné celostátní elektrizované trati Český Těšín - Ostrava-Svinov - Opava východ (trať č. 321 dle JŘ 2016/2017), v traťovém úseku Albrechtice u Českého Těšína - Havířov (km 16,163 - 17,433).


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů