Operační program Doprava

Výstavba vodíkových plnících stanic BENZINA - 3. Fáze (projekt 2)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_081/0000510
Přesné místo realizace
Ostrava
Příjemce
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2022
Datum ukončení
30.11.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.3.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
66 925 100,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
43 928 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
54 910 000,00 Kč

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. plánuje uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu - vodík - pod značkou BENZINA. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu výdejního místa na stávající čerpací stanici pohonných hmot v Ostravě. Tato vodíková plnicí stanice není primárně určena ke generování významného profitu, nýbrž je součástí strategie k nastartování užívání vodíkového paliva v ČR a k otestování celého systému z hlediska ekonomického, technického a provozního.Zpět na seznam projektů