Operační program Doprava

Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_071/0000459
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.9.2021
Datum ukončení
30.11.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
13.2.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
54 341 100,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
35 608 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
44 510 000,00 Kč

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. plánuje uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu - vodík - pod značkou BENZINA. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu výdejního místa na stávající čerpací stanici pohonných hmot v Praze. Tato vodíková plnicí stanice není primárně určena ke generování profitu, nýbrž slouží jako impuls k nastartování užívání vodíkového paliva v ČR a k otestování celého systému z hlediska ekonomického, technického a provozního. Zpět na seznam projektů