Operační program Doprava

Výstavba vodíkových plnících stanic BENZINA

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000317
Přesné místo realizace
Praha, Litvínov, Brno
Příjemce
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.5.2021
Datum ukončení
25.7.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.4.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
47 589 300,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
30 401 950,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
35 767 000,00 Kč

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. plánuje uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu - vodík - pod značkou BENZINA. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Tyto vodíkové plnicí stanice nejsou primárně určeny ke generování profitu, nýbrž slouží jako impuls k nastartování užívání vodíkového paliva v ČR a k otestování celého systému z hlediska ekonomického, technického a provozního.Zpět na seznam projektů