Operační program Doprava

Výstavba vodíkové plnicí stanice Janov

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_081/0000508
Přesné místo realizace
Litvínov - Janov
Příjemce
ENERGO Tušimice s.r.o.
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.1.2022
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.11.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
55 954 030,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
35 790 300,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
45 885 000,00 Kč

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon prostřednictvím vybudování veřejné samoobslužné plnící stanice na vodík v Litvínově - Janově, která bude pro veřejnost otevřena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Realizace projektu přispěje ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy na celkové dělbě přepravní práce. Projekt bude mít i pozitivní dopad na snížení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí škodlivých látek. Zpět na seznam projektů