Operační program Doprava

Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
E.ON Česká republika, s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.11.2019
Datum ukončení
30.4.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.10.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
167 058 892,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
96 645 640,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
138 065 200,00 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě rychlodobíjecích stanic společnosti E.ON. Projekt přispěje k rozvoji elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 125 rychlodobíjecích stanic rozmístěných do 50 oblastí v celé ČR. Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě. Zpět na seznam projektů