Operační program Doprava

Výstavba sítě AC stanic E.ON

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_067/0000378
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
E.ON Energie, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2019
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
15 667 445,42 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
7 969 514,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
11 385 020,00 Kč

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje doplňkové sítě AC stanic společnosti E.ON v rámci České republiky. Projekt přispěje k rozvoji elektromobility v České republice, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. V rámci projektu bude vybudováno celkem 50 AC stanic.Zpět na seznam projektů