Operační program Doprava

Výstavba překladiště KD Ústí nad Labem

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000475
Přesné místo realizace
Ústí nad Labem
Příjemce
České přístavy, a.s.
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2020
Datum ukončení
28.2.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
109 022 072,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
44 026 934,14 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
89 850 886,00 Kč

Realizací projektu dojde k vybudování  překladiště KD s veřejným přístupem v prostoru veřejného přístavu Ústí nad Labem. Obsahem projektu je pořízení a modernizace překládkové koleje, pořízení 2 terminálových překladačů o nosnosti 45 t a vybudování manipulačních a skladovacích ploch. Cílem projektu je zahájit provoz na novém překladišti v Ústí nad Labem k 1. 3. 2021. Překladiště KD Ústí nad Labem bude umožňovat překládku kontejnerů ISO, intermodálních návěsů a výměnných nástaveb. Zpět na seznam projektů